Pravidlá

Vážení čitatelia,

postrehy a pripomienky, ktorými komentujete výstupy na stránke osporte.sk sú pre nás veľmi dôležité. Prezentujú iný uhol pohľadu na témy, čím obohacujú a skvalitňujú prezentovaný obsah a zvyšujú dôveryhodnosť webu.
Hoci osporte.sk nezodpovedá za obsah publikovaný používateľmi, ani za ich aktivity na stránke, záleží nám na tom, aby naše fóra zostali otvorené a zároveň prinášali zmysluplné a inteligentné diskusie. V záujme skvalitnenia spätnej väzby sme sa preto rozhodli pristúpiť k zavedeniu pravidiel pre publikovanie komentárov.

Pravidlá pre publikovanie komentárov:
Ako prevádzkovateľ internetovej stránky osporte.sk si vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií a odstrániť všetky komentáre, ktoré:

  • bezprostredne nesúvisia s témou publikovaného obsahu, pod ktorým sa nachádzajú,
  • propagujú alebo obsahujú akúkoľvek formu diskriminácie,
  • obsahujú akúkoľvek reklamu, emailové adresy a odkazy na iné stránky,
  • obsahujú sexuálne explicitný obsah, alebo hrubé výrazy,
  • prekračujú mieru úctivej komunikácie, sú nenávistné, urážajú, napádajú či obťažujú ostatných,
  • propagujú nelegálne aktivity,
  • porušujú autorské práva a ochranné známky,
  • obsahujú informácie o zdravotnom stave konkrétnej osoby,
  • sú publikované pod falošnou identitou s cieľom zvýšiť alebo poškodiť hodnotenie publikovaného obsahu, alebo reputáciu stránky osporte.sk.

V prípade hrubého alebo opakovaného porušovania pravidiel môže dôjsť k zablokovaniu konta konkrétneho používateľa.