Registrácia

Heslo pre registráciu musí byť v tvare, ktorý znemožní jeho jednoduché uhádnutie:

  • musí mať minimálne 8 znakov
  • musí obsahovať aspoň jedno písmeno
  • musí obsahovať aspoň jedno číslo